“กรมอนามัย” หนุนนทท.คัดแยกขยะลงถัง-ลดปริมาณขยะ เสริมสร้างสุขภาพรับวันท่องเที่ยวโลก

"กรมอนามัย" หนุนนทท.คัดแยกขยะลงถัง-ลดปริมาณขยะ เสริมสร้างสุขภาพรับวันท่องเที่ยวโลก
by

นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 27 กันยายนของทุกปีเป็นวันท่องเที่ยวโลก สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาของสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในเมืองไทย คือ ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนนักท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของที่พัก จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษพบว่าปี 2559 มีขยะเกิดขึ้นทั่วประเทศกว่า 27 ล้านตัน หรือราว 74,130 ตันต่อวัน จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และขอนแก่น สำหรับขยะในแหล่งท่องเที่ยวพบว่า เมืองพัทยารวมเกาะล้าน มีปริมาณขยะเกือบ 170,000 ตันต่อปี เกาะพีพี เกิดขยะกว่า 8,000 ตันต่อปี เขาใหญ่มี 587 ตันต่อปี ดอยอินทนนท์ 1,095 ตันต่อปี น้ำตกเอราวัณ 365 ตันต่อปี และภูกระดึง 43 ตันต่อปี ขยะที่เกิดขึ้นจำนวนมากนี้ มาจากการที่นักท่องเที่ยวทิ้งในแหล่งท่องเที่ยว ทิ้งลงในทะเล ทิ้งในป่า ซึ่งสามารถสะสมความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร เช่น โฟมบรรจุอาหาร เชือก แห อวน เมื่อสัตว์กินเข้าไป จะทำให้สัตว์เคลื่อนไหวไม่ได้และตายในที่สุด ประชาชนจึงควรทิ้งขยะให้ถูกที่และแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ หันมาใช้ภาชนะที่ย่อยสลายง่าย ไม่นำสิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและช่วยกันตักเตือนผู้ที่ทิ้งขยะไม่ถูกต้อง

สำหรับการพัฒนาส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว พบว่าผ่านมาตรฐาน HAS ร้อยละ 71 จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการ และผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวใส่ใจด้านความสะอาดของส้วมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำความสะอาดบริเวณที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค ต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษ ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ ซึ่งตรวจพบเชื้อโรค มากที่สุด คือ ร้อยละ 85 บริเวณพื้นห้องส้วมพบร้อยละ 50 ที่รองนั่งโถส้วมพบร้อยละ 31 ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะพบร้อยละ 8 ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือพบร้อยละ 7 กลอนประตูหรือลูกบิดพบร้อยละ 3 พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการใช้ส้วมให้กับนักท่องเที่ยว โดยต้องไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม

Comments

comments