การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด  Plus

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดโครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด  Plus สร้างกิจกรรมตอกย้ำจุดเด่นแต่ละจังหวัด มุ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย

นายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เปิดเผยว่า ททท. เปิดตัว “โครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองท่องเที่ยวทางเลือกที่มีศักยภาพ โดยได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่4 ในปี 2561 จะมุ่งตอกย้ำจุดขายที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละเมืองมากขึ้น และกระตุ้นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ทั้งนี้ โครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus ในปี 2561 ททท. กำหนดทิศทางการดำเนินโครงการออกเป็น 4 ทิศทางหลัก ได้แก่ ตอกย้ำภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละเมืองให้มีความชัดเจนมากยิ่ง กระตุ้นรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวผ่านการจัดงาน “เทศกาลเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม…พลาด Plus” ในวันที่ 14-17 ธันวาคม 2560จัดกิจกรรม Highlight ต้องห้ามพลาด และกิจกรรม Event Marketing โดยนำแนวคิด อย่างไรก็ตามในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคมคนไทยเดินทางท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ 13.6 ล้านคนสร้างรายได้ 52,400 ล้านบาท

Comments

comments