นายกฯเยือนสหรัฐฯเป็นทางการ – ถกร่วมมือความมั่นคง,เศรษฐกิจ,การค้า

นายกฯเยือนสหรัฐฯเป็นทางการ - ถกร่วมมือความมั่นคง,เศรษฐกิจ,การค้า
by

พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2560 ตามคำเชิญของนายโดนัลด์ เจ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของไทยร่วมเดินทาง อาทิ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และพลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เป็นการตอบรับตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งผู้นำทั้งสองจะได้มีการหารือในประเด็นความร่วมมือทั้งด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนแล้ว ยังจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ในระดับภูมิภาคด้วย

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี จะปฏิบัติภารกิจสำคัญ ประกอบด้วย การพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทย การหารือข้อราชการกับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา การประชุมเต็มคณะและร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ซึ่งคณะนักธุรกิจจากหอการค้าสหรัฐอเมริกาและสภาธุรกิจอาเซียน – สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ

 

การพบปะของผู้นำทั้งสองประเทศครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้หารือเพื่อมุ่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

 

อนึ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2376 จากที่ทั้งสองฝ่ายมีสนธิสัญญาไมตรีและการพาณิชย์ (Treaty of Amity and Commerce) ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ และประธานาธิบดี Andrew Jackson ของสหรัฐฯ และได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐ ฯ ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคงและการทหาร เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุข ภาคเอกชนและประชาชน รวมทั้งความสัมพันธ์ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งสหประชาชาติ เอเปค และอาเซียน เป็นต้น ซึ่งในปี 2561 ทั้งสองประเทศ จะได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของการติดต่อสัมพันธ์ในระดับประชาชนระหว่างไทย-สหรัฐฯ ด้วย

Comments

comments