นายกฯ ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการให้สินบน เชื่อสร้างจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญ

นายกฯ ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการให้สินบน เชื่อสร้างจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวสุนทรพจน์ในงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทบไร้สินบน โดยเห็นว่าการแก้ปัญหาการทุจริตต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่ให้มีการใช้กฎหมายมาเป็นเครื่องมือทำลายกัน ซึ่งปัญหาการทุจริตของประเทศในขณะนี้เป็นเพราะทุกพื้นที่มีงบประมาณในโครงการต่างๆ จำนวนมาก จึงเห็นว่าประชาชนในพื้นที่มีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาทุจริต โดยต้องแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเองให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปแก้ปัญหาต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังเชื่อว่าการสร้างจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญที่ทั้งผู้ให้และผู้รับต้องมี เพราะหากมีจิตสำนึกทั้ง 2 ฝ่ายก็จะไม่เกิดการทุจริต รับสินบน พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมีความตั้งใจในการแก้ปัญหาการทุจริตให้หมดไป

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่าประชาชนทุกคนต้องไม่เมินเฉยกับการทุจริต หากพบจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องสร้างจิตสำนึกและสร้างการเรียนรู้ภาคประชาชน ทั้งนี้งานประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นต่อต้านการให้สินบนด้วย

Comments

comments