รัฐบาลจับมือเอกชนดันปี61 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ

รัฐบาลจับมือเอกชนดันปี61 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติ
by

8 ก.ย. 2560  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้บริหาร ททท. กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มห้างสรรพสินค้าและกลุ่มสายการบิน เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ปีท่องเที่ยวแห่งชาติ ท่องเที่ยววิธีไทยเก๋ไก่อย่างยั่งยืน (amazing Thailand tourism year 2018) ว่า จะนำเสนอเสน่ห์ของเมืองไทย ทั้งวัฒนธรรมที่ดี การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการดูแลความปลอดภัยที่ดี เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนจัด 15 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยวเพื่อการแต่งงานและการฮันนีมูน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า จากการสำรวจการจัดอันดับของ UNWTO ได้จัดอันดับการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอันดับ 3 ของโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นอันดับ 9 ของโลก และมีวัฒนธรรมโดดเด่นเป็นอันดับที่ 7 ของโลก

ดังนั้นเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จะต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโต บนพื้นฐานของความเป็นไทย รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมอันจะเป็นการวางรากฐานของเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้ ภาคเอกชน อาทิ สมาคมโรงแรมไทยได้ให้ความร่วมมือด้วยการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นราคาพิเศษกระตุ้นการเดินทางใน 2 ช่วงเวลา คือตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน 2561 และช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2561 เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้มากขึ้น ขณะที่สายการบินเอกชน จะใช้สื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ประชาสัมพันธ์ปีการท่องเที่ยว รวมถึงการทำโปรโมชั่นราคาพิเศษในแต่ละเดือนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทาง

ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Comments

comments