“รัฐ-เอกชน” ผนึกกำลังจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ครึ่งปีแรกยึด 2 ล้านชิ้น

“รัฐ-เอกชน” ผนึกกำลังจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ครึ่งปีแรกยึด 2 ล้านชิ้น
by

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดชุดจรยุทธ์ร่วมลงพื้นที่ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งชุดระดมกวาดล้างเพื่อปราบปรามในพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเอกชนเจ้าของสิทธิ ซึ่งจากการเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พบว่าสถิติการปราบปรามในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ มีการตรวจจับได้ทั้งสิ้น 3,799 คดี รวมของกลางได้ 2,049,297 ชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยของกลางที่ยึดได้ส่วนใหญ่เป็นสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(บก.ปอศ.) ทำการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องปรามการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต สงขลา และเชียงใหม่ ซึ่งจากการตรวจสอบประเมินผลดังกล่าว ปรากฏว่าการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ดังกล่าวลดลง

Comments

comments