สนพ. เตรียมจัดสัมมนา “ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต LOAD FORECAST”

สนพ. เตรียมจัดสัมมนา "ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต LOAD FORECAST"

 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะจัดงานสัมมนา “LOAD FORECAST : ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต” เพื่อนำเสนอค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว และ การวางแผนจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ต่อไป เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน  โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน และดร.เทียนไชย  จงพีร์เพียง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  เวลา 09.30-13.00 น.  ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ผู้ที่สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/loadforecast (สำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัด)

Comments

comments