สร้างนวัตกรรมช่วยเหลือสตรีด้อยโอกาส สู่ บ้านกึ่งวิถี “เธอ” โดยหมอนักพัฒนา

สร้างนวัตกรรมช่วยเหลือสตรีด้อยโอกาส สู่ บ้านกึ่งวิถี "เธอ" โดยหมอนักพัฒนา

                                                                                    2015-12-08 17.59.38

จากการเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจนำมาสู่การก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม ช่วยเหลือสตรีด้อยโอกาสสองกลุ่มคือ สตรีที่เคยก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสตรีตา บอด ด้วยการเชื่อมโยงงานบริการ Human Maintenance Program ที่เป็นนวัตกรรมที่สร้างจากความความรู้เรื่องการบำบัด Stress Syndrome ซึ่งเหมาะกับการนำมาใช้พัฒนาคณุภาพชีวิตพนักงานทั้งประเทศไทย ที่เจ็บป่วยจาก Workplace Stress ด้วยการใช้ท่านวดดัดจัดสรีระ
นพ.พูลชัย จิตอนันตวิทยา ประธานฝ่ายการแพทย์วิสาหกิจสุขภาพชุมชน คลินิกทางด่วนเพื่อชุมชน เล่าถึงจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมการนวดดัดจัดสรีระ ว่า ในฐานะที่เป็นหมอโรคหัวใจ พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายกับโรคหัวใจมากขึ้น  แต่เมื่อรับการตรวจวินิจฉัยกลับไม่ได้เป็นโรคหัวใจ แต่เป็นภาวะการป่วยจากโรคออฟฟิตซินโดรมแทน มักเกิดกับผู้ทำงานออฟฟิตที่ต้องนั่งทำงานเกร็งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานาน
เมื่อมีผู้ป่วยออฟฟิตซินโดรมมากขึ้น “SHE” (Social Health Enterprise) จึงต้องการหาผู้ที่จะมาเป็นบุคคลากร เพื่อขยาย“วิสาหกิจสุขภาพชุมชน บ้านกึ่งวิถี “เธอ”  เป็นกิจการมุ่งทำประโยชน์ให้กับสังคม ไม่เพียงแต่ช่วยบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรมให้กับผู้คนทั่วไป แต่ยังเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงกลุ่มหนึ่งได้รับโอกาสฝึกอบรม มีอาชีพและพื้นที่กลับเข้าสู่สังคม

                             1           ดาวน์โหลด

นพ.พูลชัย เล่าว่า ได้รับแรงบันดาลใจจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงทำเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือ Bangkok Rules คือกฎหมายระหว่างชาติ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงอย่างเป็นทางการ เลยมีความรู้สึกว่า ในนั้นมีหลายข้อที่พูดถึง การสร้างอนาคต สร้างอาชีพ และสร้างที่พักพิงที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงพวกนั้น  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  ยังไม่มีองค์กรที่ทำเรื่องแบบนี้ อย่างจริงจัง  จึงลุกขึ้นมาทำและ UNได้กฎเกณฑ์ไว้17ข้อ ซึ่ง”SHE” สามารถทำได้ถึง 11ข้อด้วยกัน  ถ้าเราทำสำเร็จ ในเมืองไทย ก็จะให้การยอมรับแรงงานจำนวนนี้  เพราะทั้ง140 ประเทศในUN ก็อยู่ภายใต้กฎหมายของ UN เช่นกัน และเชื่อว่าในอนาคต พวกคนกลุ่มนี้ก็จะไปเป็นผู้นำสตรีของผู้ ด้อยโอกาสให้กับประเทศอื่นต่อไป

                                                   11ข้อ

จาก Social Health Enterprise (SHE)  บ้านกึ่งวิถี (เธอ) ที่ช่วยสร้างโอกาสและอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นงานที่มีคุณค่าสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นรั่วล้อมไม่ให้ยาเสพติดเข้ามา
น้องฝน ผู้ที่จบการอบรมได้บอกถึงความรู้สึกที่ได้รับโอกาสนี้ว่า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะไม่เหมือนเรือนจำ  เหมือนโรงเรียน ค่ายทหาร โดยมีโปรแกรมชุมชนบำบัด  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้น้องๆได้เปลี่ยนวิธีความคิด ทำให้เกิดการซึมซับความมีระเบียบวินัย เปลี่ยนข้อบกพร่องในตัวเอง ไม่เพิกเฉยต่อความบกพร่องของตัวเอง
เมื่อออกมาอยู่ที่ บ้านกึ่งวิถี “เธอ” ช่วงแรกที่ออกมาก็ตื่นเต้น แปลกที่กลัว ไม่กล้าทำอะไร กลัวผิดแล้วจะถูกลงโทษ ในมีความคิดของเราคิดว่าเรายังอยู่ในระบบ ที่มีขอบเขตและกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติแบบเดิม พอเริ่มปรับตัวก็รู้สึกว่า “ที่นี้คือบ้านของเรา เราก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนอื่น มีโอกาสที่เจอคนได้ทั่วไป”
สมาชิก บ้านกึ่งวิถี “เธอ”พูดว่า เมื่อถึงเวลาออกไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานตามสถานที่ต่างๆแล้วได้รับการยอมรับจากสังคมโดยรอบและที่สำคัญสังคมครอบครัว ทุกคนตามพูดอย่างเดียวกันว่า มีความรู้สึกทราบซึ้ง ซึ่งน้องๆเองไม่คิดมาก่อนเลยว่า จะได้รับคำชื่นชม ได้รับการขอบคุณ  ซึ่งคำพูดหรือการกระทำเหล่านี้ช่วยสร้างแรงกระตุ้นอยากที่จะทำแต่เรื่องที่ดี “เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น” ไม่หันกลับไปหลงผิดอีก
หลังจากการอบรมได้ทดลองนำผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้ที่ได้รับการพักโทษออกให้บริการนวดดัดจัดสรีระ จากปีในแรกจนเข้าสู่ปีที่4แล้ว ปรากฏว่าได้ร่วมมือกับหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ที่ร่วมทำซีเอสอาร์ (CSR) โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรัฐสภายังได้เปิดพื้นที่ เพื่อให้เข้าไปตั้งบูธให้บริการต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบกิจการที่ได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากองค์กรนานาชาติ เพราะเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังหญิงสู่สังคม

    72077       13718602_847035648762725_4850878072038387435_n      12301556_738468862952738_7186894709370498886_n

คงต้องบอกว่าการที่ได้เข้ามาทำงานนี้ ทำให้คนส่วนใหญ่มองเห็นเจตนาในสิ่งที่ทำและความตั้งใจ จึงยินดีเข้ามาร่วมเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเพิ่มขึ้น และหลังจากที่ได้พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้นอกจากในประเทศแล้ว ยังเริ่มด้รับความสนใจจากต่างประเทศมากขึ้นโดยเพราะองค์กรกิจการเพื่อสังคม ซึ่งในอนาคตเชื่อว่านอกจากเป็นงานอาสาในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นงานอาสาในต่างประเทศได้ นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ตนและครอบครัวมีความภูมิใจที่ได้ช่วยให้คนที่ก้าวพลาดไป ไม่เพียงแต่กลับมามีที่ยืนในสังคม แต่ยังทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ด้วย

   เจ็บแต่จบ   10409276_738468869619404_4657314871346665609_n 12310457_738468866286071_146355448231276217_n

 

*** จากการที่เราทำขยะ มาแปลงเป็นประโยชน์ ***
จากเรื่องพื้นที่  / ทรัพยากรมนุษย์ ที่เปรียบเหมือนสิ่งไม่พึงประสงค์ เราเปลี่ยนพวกเค้าให้เป็นสิ่งที่มีค่า
“การที่หันมาทำงานตรงนี้คงต้องบอกว่า ผมมีความพร้อมทางสังคมและครอบครัว และอยากตอบแทนคืนสังคม จึงมุ่งมั่นทำงานนี้ ซึ่งตอนนี้ลูกเราก็โตแล้วและเราพอมีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวเราได้และเห็นสังคมไทยเปลี่ยนทัศนคติโดยให้โอกาสกับผู้ที่ก้าวพลาดไป” หมอพลูชัย กล่าว

13346683_828797563919867_5674343554620402440_n   1609744_783966108403013_5228838533693076552_n  13887041_863241947142095_1809231653423849598_n

                                                                               79797

Comments

comments