หมออนามัยชายแดนใต้ ร้องนายกฯผ่าน ศอ.บต. วอนแก้ปัญหาการบริหารบุคคลและค่าเสี่ยงภัย

หมออนามัยชายแดนใต้ ร้องนายกฯผ่าน ศอ.บต. วอนแก้ปัญหาการบริหารบุคคลและค่าเสี่ยงภัย

13940154_1231321930240771_153853045_o

9 สิงหาคม 59นายริซกี  สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) และที่ปรึกษาชมรมผอ.รพ.สต.ชายแดนใต้   เปิดเผยถึงความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขว่า

การขับเคลื่อนวันนี้  มีตัวแทน จพ.ป.ตรี และผอ.รพ.สต ชายแดนใต้ทุกจังหวัด(เว้น 4อำเภอสงขลา ไม่ส่งตัวแทนมา) มีผู้เข้าร่วมเกินร้อยท่านมาร่วมยื่นข้อเสนอที่ห้องประชุมชั้น 1 ศอ.บต ได้ข้อสรุปดังนี้ โดยท่านเลขาศอ.บต. ได้ต่อสายตรงถึงภก.ประเวศ รองเลขาศอ.บต.ด้านสาธารณสุข และผู้ช่วยผู้ตรวจเขต 12 ในฐานะดูแลเรื่องนี้ ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

13977920_1231321873574110_104488758_o13940163_1231321870240777_420846035_o

1.เรื่องฉ.10 จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 กค. ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวน ฉ.10 และจะประชุมคณะทำงานนัดแรก ภายใน 15 วัน มีมะกอเซ็ง และริซกี ร่วมเป็นคณะทำงาน

2. เรื่องความก้าวหน้าต่างๆ เช่น จพ.สู่นวก ตามว.16/58 จพ.สู่อาวุโส ชพ.สู่ ชนพ. ฯลฯ จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเร็วๆนี้ มีริซกี มะกอเซ็ง และตัวแทนจพ.ป.ตรี เป็นคณะทำงาน เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ให้ครอบคลุม

3.ท่านเลขาศอ.บต. ให้scope ประเด็นเฉพาะพื้นที่ชายแดนใต้ และแจ้งว่าจะให้อกพ. ศอ.บต(หน่วยงานส่วนหน้าของศอ.บต ทำหน้าที่คล้าย กพ.) ซึ่งดูแลเรื่องนี้ในจังหวัดชายแดนใต้ พิจารณาทำค่างานของจพ.ป.ตรี และกลุ่มอื่นๆที่เป็นลักษณะเฉพาะพื้นที่พิเศษ ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขอีกทางหนึ่ง13940154_1231321930240771_153853045_o

 

4.ท่านเลขาศอ.บต. สอบถามถึงประเด็นการเป็นผอ.รพ.สต แต่ไม่มีเงินประจำตำแหน่งด้วยความสนใจ 5.ศอ.บต. จะดำเนินการติดตามประเด็นต่างๆของบุคลากรสาธารณสุขชายแดนต่อไป

14002468_1231321803574117_1500142409_o (1)13987170_1231321806907450_1713108703_o13978079_1231321823574115_263787033_o

 

Comments

comments