เคลียร์ชัด… “โฆษกดิจิทัลฯ” แจงค่าใช้บริการเน็ตประชารัฐ

เคลียร์ชัด...  “โฆษกดิจิทัลฯ” แจงค่าใช้บริการเน็ตประชารัฐ
by

7 ก.ย. 2560 กรณีสื่อนำเสนอข้อมูลว่าภายหลังจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมายให้ บริษัททีโอที ดำเนินการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2559 กสทช.ได้สำรวจพื้นที่นอกเหนือพื้นที่ให้บริการของ บริษัท ทีโอที พบว่ายังมีจุดบอดอีกกว่า 3,000 กว่าหมู่บ้าน จึงผลักดันโครงการเน็ตชายขอบ และจัดประมูลในต้นเดือน ส.ค. 2560 ปรากฏว่าบริษัท ทีโอที เข้าร่วมประมูลด้วย และได้สัญญาถึง 3 โซน ในราคาที่ต่ำกว่าบริษัทเอกชน และกำหนดราคาให้บริการแก่ประชาชนในราคาเพียง 100-150-200 บาท ขณะที่โครงการเน็ตประชารัฐ บริษัท ทีโอที กลับคิดราคาค่าบริการสูงถึง 399-599 บาท และกรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีหนังสือมายัง กสทช. เสนอให้ระงับโครงการเน็ตชายขอบที่กำลังเตรียมจะให้บริการในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 โดยเห็นว่าดำเนินการขัดมติคณะรัฐมนตรีจึงสงสัยว่าสาเหตุใด โครงการเน็ตชายขอบของ กสทช. จึงมีราคาต่ำกว่าโครงการเน็ตประชารัฐ ของ กระทรวงดิจิทัลฯ ทั้งที่บริษัท ทีโอที เป็นผู้ดำเนินการทั้ง 2 โครงการนั้น

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดฯ ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงว่าจากรายละเอียดโครงการเน็ตชายขอบของสำนัก กสทช. ไม่ได้ระบุอัตราค่าบริการเป็น 100-150-200 บาทต่อเดือนตามข่าว แต่เป็นการระบุว่า หากมีการให้บริการที่ความเร็วต่ำกว่า 30/10 Mbps จะคิดค่าใช้จ่ายไม่เกิน Mbps ละ 10 บาท ดังนั้น หากมีการใช้บริการจริงที่ความเร็วเท่ากับโครงการเน็ตประชารัฐ หรือ 30/10 Mbps ก็จะมีค่าบริการอยู่ที่ 300 บาทต่อเดือน สำหรับ ในส่วนของโครงการเน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ยังมิได้อนุญาตให้ บมจ.ทีโอที หรือผู้ประกอบการรายใดเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชารัฐเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการกำหนดอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต และเนื่องจากโครงการเน็ตประชารัฐเป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยรัฐบาลแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ บมจ.ทีโอที จึงยังไม่สามารถกำหนดราคาค่าบริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามที่เป็นข่าว

โฆษกกระทรวงดิจิทัลฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราค่าบริการตามโครงการเน็ตประชารัฐอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง การคิดต้นทุนค่าบริการโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เพื่อ กสทช. นำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าบริการโครงข่ายฯ สำหรับการกำหนดอัตราค่าบริการจะพิจารณาใช้หลักการเดียวกัน คือในลักษณะ Retail – X โดย X หมายถึง ราคาต้นทุนโครงข่ายเน็ตประชารัฐ หรือ ราคาต้นทุนโครงข่ายเน็ตชายขอบ

Comments

comments