เชฟรอนสนับสนุนโครงการกิจกรรมของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

เชฟรอนสนับสนุนโครงการกิจกรรมของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดยนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดทำโครงการนิทรรศการดาราศาสตร์ มูลค่า 5,000,000 บาท และ โครงการกิจกรรมดาราศาสตร์ มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนร่วมเป็นเกียรติในพิธี การสนับสนุนดังกล่าวจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญของภาคใต้ และครอบคลุมประเทศเพื่อนบ้าน

ด้านนายไพโรจน์ กวียานันท์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้ว่า “การสนับสนุนของบริษัทเชฟรอนฯ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักถึงการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความน่าสนใจในเรื่องดาราศาสตร์ เพื่อมุ่งไปสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์และดาราศาสตร์อิสลามให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผมรู้สึกขอบคุณและยินดีที่เชฟรอนได้รับโอกาสให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญในภาคใต้ และสร้างความภาคภูมิใจของชาวสงขลา ชาวใต้ และคนไทยทุกคนต่อไป”

โครงการนิทรรศการดาราศาสตร์ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ จำนวน 14 ฐาน จัดแสดงภายในหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา เพื่อให้นักเรียนและผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าใจถึงเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ผ่านนิทรรศการที่มีชีวิต ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ลงมือสัมผัสและทดลองอย่างใกล้ชิด ส่วนโครงการกิจกรรมดาราศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดคาราวานการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความตระหนักและความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ดังกล่าว1 (6)

Comments

comments