ช่วยกันทำงาน..ทีมนักสาธารณสุข จ.สุรินทร์ เสนอปัญหา รพ.สต.ในเวทีสนช.สัญจร

ช่วยกันทำงาน..ทีมนักสาธารณสุข จ.สุรินทร์ เสนอปัญหา รพ.สต.ในเวทีสนช.สัญจร

ทีมงานนักสาธารณสุขจ.สุรินทร์ นำเสนอปัญหาสาธารณสุขและข้อเสนอแนวปฏิรูป ต่อ คณะกรรมาธิการ วุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่มาสัญจรที่สุรินทร์ 14-16 กพ. 59 โดยใช้ข้อมูลการปฏิรูปรพ.สต.และความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ที่เคยเสนอ นายกรัฐมนตรีเมือ่ 18ธค.58 และ 29 มค.59

12752099_1007209499367739_1257047146_o12698883_1007209539367735_738567067_o

12696731_1007209519367737_2010325107_o

Comments

comments