Author Archives: paramet -paramet -

พระราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
การเมือง

พระราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ————————————– สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวม...

อ่านต่อ

0
พฤศจิกายน 25, 2017
พาณิชย์เดินสายหารือกลุ่มหอการค้ารุ่นใหม่ทางใต้ นำอีคอมเมิร์ซช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
Hot News

พาณิชย์เดินสายหารือกลุ่มหอการค้ารุ่นใหม่ทางใต้ นำอีคอมเมิร์ซช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า  การทำ workshop ครั้งนี้ จะเป็นครั้งแรกระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับ YEC เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้รองรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งตนต้องการให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้น เพื่อที่จะนำไปเป็นต้น...

อ่านต่อ

0
พฤศจิกายน 24, 2017
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Hot News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจ...

อ่านต่อ

0
พฤศจิกายน 24, 2017
อาชีวะร่วมมือ 14 หน่วยงานภาครัฐเอกชนพัฒนาศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้
Hot News

อาชีวะร่วมมือ 14 หน่วยงานภาครัฐเอกชนพัฒนาศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้

ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธานร่วมกับ 14 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพิธีลงความความร่วมมือภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ – Technic Learning Academy  บริษัท เครือสุมิพล จำกัด โดย...

อ่านต่อ

0
พฤศจิกายน 24, 2017
รมว.พลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน
Hot News

รมว.พลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชน

วันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2560) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   พร้อมด้วย นายธรรมยศ  ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ติดตามการใช้งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โคร...

อ่านต่อ

0
พฤศจิกายน 24, 2017
รองนายกรัฐมนตรีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนด้อยโอกาสที่จังหวัดสุรินทร์
Hot News

รองนายกรัฐมนตรีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนด้อยโอกาสที่จังหวัดสุรินทร์

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันนี้ (24 พ.ย.60) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางสาวเพ็ญศิริ แสน...

อ่านต่อ

0
พฤศจิกายน 24, 2017
กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนางานวันอาหารโลก ปี 2560 ในหัวข้อ “หยุดความหิวโหยอย่างยั่งยืน (Sustainable Zero Hunger)" กระตุ้นจิตสำนึกคนไทยให้ตระหนักความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
Hot News

กระทรวงเกษตรฯ จัดสัมมนางานวันอาหารโลก ปี 2560 ในหัวข้อ “หยุดความหิวโหยอย่างยั่งยืน (Sustainable Zero Hunger)” กระตุ้นจิตสำนึกคนไทยให้ตระหนักความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาวันอาหารโลก (World Food Day) ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ ฯ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ  เอฟ เอ โอ ได้จัดงานวันอาหารโลกขึ้นเป็นประจำทุกปี  ...

อ่านต่อ

0
พฤศจิกายน 23, 2017
จิสด้า และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์
Hot News

จิสด้า และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์

นางสาวสุภาพิศ  ผลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า และ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด พัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศสนับสนุนการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ...

อ่านต่อ

0
พฤศจิกายน 23, 2017
ทส. จัดการประชุม “ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region” สร้างความร่วมมือลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน
Hot News

ทส. จัดการประชุม “ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region” สร้างความร่วมมือลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน “ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region” เพื่อหาแนวทางและมาตรการร่วมกันในการลดปริมาณขยะลงทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน และเกิดการขับเค...

อ่านต่อ

0
พฤศจิกายน 23, 2017
สนพ. เตรียมจัดสัมมนา "ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต LOAD FORECAST"
เศรษฐกิจ

สนพ. เตรียมจัดสัมมนา “ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต LOAD FORECAST”

  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะจัดงานสัมมนา “LOAD FORECAST : ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต” เพื่อนำเสนอค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว และ การวางแผนจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ต่อไป เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน  โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ

0
พฤศจิกายน 23, 2017
Page 2 of 9212345...102030...Last »